فرم اطلاعات متقاضیان دریافت نمایندگی
 1. نام شرکت*
  نام شرکت را وارد نمایید
 2. تاریخ ثبت
  تاریخ ثبت را وارد نمایید
 3. شماره ملی / ثبت*
  شماره ملی یا شماره ثبت شرکت را وارد نمایید
 4. نام و نام خانوادگی*
  لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید چنانچه به شخص حقوقی ثبت نام را انجام می دهید نام و نام خانوادگی مدیر عامل پر شود
 5. نام پدر
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 7. تلفن منزل*
  وارد کردن تلفن منزل الزامی می باشد
 8. تلفن محل کار*
  ورودی نامعتبر
 9. شماره همراه*
  ورودی نامعتبر
 10. ایمیل *
  لطفا ایمیل مورد نظر را چک کنید
 11. آدرس محل کار*
  ورودی نامعتبر
 12. کد پستی*
  ورودی نامعتبر
 13. آدرس منزل ( اشخاص حقیقی ) :
  ورودی نامعتبر
 14. اسکایپ
  ورودی نامعتبر
  skype id
 15. استان*
  نام استان را وارد نمایید
 16. شهر*
  لطفا نام شهر را وارد نمایید
 17.  
 1. مراکز درمانی
  ورودی نامعتبر
 2. قصد اخذ نمایندگی کدام یک محصولات شرکت مدروکس را دارید؟*
  ورودی نامعتبر
  لطفا از قید کلمات کلی مانند : همه،کل محصولات ،بسته به سفارش خوداری فرمائبد
 3. دراروخانه ها
  ورودی نامعتبر
 4. دفتر اداری
  ورودی نامعتبر
 5. انبار کالا
  ورودی نامعتبر
 6. وسایط نقلیه
  ورودی نامعتبر
 7. تعداد کارکنان
  ورودی نامعتبر
 8. دارای نمایندگی از شرکتهای تولیدی و بازرگانی :
  ورودی نامعتبر
 9. خلاصه سوابق کاری :*
  ورودی نامعتبر
 10. اسناد و وثایق ضمانت :
  ورودی نامعتبر
 11. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 12. ارسال مدارک
  ورودی نامعتبر
  ارسال تصویر کارت ملی متقاضی و یاروزنامه رسمی شرکت متقاضی