Amplivox 116 Screening Audiometer - 2011 model دستگاه اودیومتری

Amplivox 116 Screening Audiometer - 2011 model دستگاه اودیومتری

توضیحات محصول

هدف  همه صدا سنج ها مراقبت های اولیه، مدرسه و استفاده های صنعتی

 منحصر به فرد صرفه جویی در زمان

قابل حمل با وزن 650گرمی

چاپ میزان سطح شنوایی با چاپگر

dBHL برد -10 تا 100 

 همراه با برق آداپتور، کیف حمل  و سوئیچ واکنش بیمار

لوازم جانبی 

AU116.4 چاپگر حرارتی

AU116.3  نرم افزار 

Audiocups AU601